EIN PAAR MEINER LIEBLINGSZITATE

Nie zdają sobie oni zupełnie sprawy z tego, że nic nie jest ich własne, że wszystko należy do formacji historycznej, która ich zrodziła: ich rodzaj zatrudnienia, ich stroje, ich ruchy, ich odmiana uśmiechu, ich wierzenia i poglądy (Czesław Miłosz, Zniewolony umysł).

An individualist is a man who says: "I'll not run anyone's life – nor let anyone run mine. I will not rule nor be ruled. I will not be a master nor a slave. I will not sacrifice myself to anyone – nor sacrifice anyone to myself" (Ayn Rand).

Die RAF konnte keinen Weg zur Befreiung aufzeigen. Aber sie hat mehr als zwei Jahrzehnte dazu beigetragen, daß es den Gedanken an Befreiung heute gibt. Die Systemfrage zu stellen, war und ist legitim, solange es Herrschaft und Unterdrückung anstelle von Freiheit, Emanzipation und Würde für alle auf der Welt gibt (Die Auflösungserklärung der RAF März 1998).

What should I live for? For this system to kill me slowly and mercilessly? It would be better to kill myself at once... There will never be freedom here. Even the very word FREEDOM has been forbidden (Romas Kalanta 1953-1972).

Aggression is simply another name for government. Aggression, invasion, government, are interconvertible terms. The essence of government is control, or the attempt to control. He who attempts to control another is a governor, an aggressor, an invader; and the nature of such invasion is not changed, whether it is made by one man upon another man, after the manner of the ordinary criminal, or by one man upon all other men, after the manner of an absolute monarch, or by all other men upon one man, after the manner of a modern democracy (Benjamin Tucker).

Patriotism ... is a superstition artificially created and maintained through a network of lies and falsehoods; a superstition that robs man of his self-respect and dignity, and increases his arrogance and conceit (Emma Goldman).

Totalitarianism is collectivism. Collectivism means the subjugation of the individual to a group – whether to a race, class or state does not matter. Collectivism holds that man must be chained to collective action and collective thought for the sake of what is called "the common good" (Ayn Rand).

I have never let my schooling interfere with my education (Mark Twain).

The wise man's home is the universe (Democritus).

American democracy came from the forests (Frederick Turner).

O povo unido jamais será vencido (Revolução de 25 de Abril de 1974).

Racism is the lowest, most crudely primitive form of collectivism (Ayn Rand).

Die Revolution sagt: ich war, ich bin, ich werde sein (Rosa Luxemburg).

Mieszkanie Prawem Nie Towarem (Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz).

Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln (Carl von Clausewitz).

Wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es trotzdem eine Dummheit (Anatole France).

L'uniformità nutre il conformismo, e l'altra faccia del conformismo è l'intolleranza (Zygmunt Bauman).

Non devi dipendere totalmente da ciò che ti si insegna a scuola. (...) Perciò insegna a te stesso, non aspettare che qualcuno ti insegni (Robert Baden-Powell).

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety (Benjamin Franklin).

All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words "Ich bin ein Berliner" (JFK 1963).

The life of a single human being is worth a million times more than all the property of the richest man on earth (Che Guevara).

Auschwitz inizia ogni volta che qualcuno guarda a un mattatoio e pensa: sono soltanto animali (Theodor Adorno).

Individualism is the self-affirmation of the individual self as individual self without regard to its participation in its world. As such it is the opposite of collectivism, the self affirmation of the self as part of a larger whole without regard to its character as an individual self (Paul Tillich, The Courage to Be).

Lo hanno chiamato da un paese lontano... lontano, ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana (…) Non so se posso bene spiegarmi nella vostra... NOSTRA lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete (GP2 1978).

John Thornton was dead. The last tie was broken. Man and the claims of man no longer bound him (Jack London, The Call of the Wild).

Więc pana nie interesuje nawet to morderstwo w Sarajewie? Mnie w ogóle żadne morderstwo nie interesuje, czy w Pradze, czy w Wiedniu, czy w Sarajewie, czy w Londynie (Jaroslav Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka).

Ich soll ein ›anderer‹ sein! Renne ich etwa umher, arbeite ich etwa? Esse ich wenig, wie? Sehe ich mager oder jämmerlich aus? (Iwan Gontscharow, Oblomow).

Ani dobrowolnie, ani pod przymusem nie należy brać udziału w działalności państwowej i dlatego nie trzeba być ani żołnierzem, ani feldmarszałkiem, ani ministrem, ani zbieraczem podatków, ani wójtem gminy, ani sędzią przysięgłym, ani gubernatorem, ani członkiem parlamentu i w ogóle nie przyjmować żadnego urzędu, związanego z gwałtem (Lew Tołstoj).

Jeżeli społeczeństwo chce, ażebym mu płacił za mieszkanie, to niechaj samo płaci mi tyle za korepetycje, żeby z nich wystarczyło na komorne... (Bolesław Prus, Lalka).

Baryka wyszedł z szeregów robotników i parł oddzielnie, wprost na ten szary mur żołnierzy – na czele zbiedzonego tłumu (Stefan Żeromski, Przedwiośnie).

Zięć gospodarza ukrywającego w Węgrowie Fajwela Bielawskiego zaproponował, żeby ten oddał mu buty z cholewami, to on go będzie dobrze wspominał – bo przecież prędzej czy później Bielawski i tak zostanie zabity (Jan T. Gross, Strach).

Społeczeństwa socjalistyczne są dziś najbardziej hierarchicznymi strukturami klasowymi w świecie współczesnym. Pozycja społeczna, oderwana od jakichkolwiek determinant ekonomicznych, ma w nich dziś jeszcze takie same znaczenie jak w feudalizmie (Leopold Tyrmand, Cywilizacja komunizmu).

(…) umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi i do narzucania tych cech wszystkim innym (José Ortega y Gasset, Bunt mas).

Während der südkoreanische Bürger gezwungen ist, sich an einem harten Lebenskampf zu beteiligen (…), scheint der Nordkoreaner in einer Welt zu leben, die nichts als ruhig und sauber ist (…). Er kennt nichts von den Lasten und Lastern der Konsumgesellschaft – er bekommt alles Lebensnotwendige, er lebt bescheiden, kennt aber weder Armut noch Reichtum. (…) Er hat noch nichts von der Jagd nach dem Geld oder von Konkurrenzkampf gehört (Harry Sichrovsky, Korea).

Germanizacja czyni zadowalające postępy (...) mówiąc to, nie mamy na myśli szerzenia niemieckiego języka, ale szerzenie zasad niemieckiej moralności i niemieckiej kultury, wprowadzenie uczciwości i sprawiedliwości, polepszenie sytuacji chłopów, dobrobyt miast. Z pogardzanego, okrutnie wykorzystywanego wasala jakiegoś szlacheckiego tyrana chłop zmienił się w wolnego człowieka, właściciela ziemi, którą uprawia (Otto von Bismarck; cyt. za Norman Davies, Boże igrzysko).

Jest to bardzo głupia i bardzo szanowna osoba. Pewnie i pan to zauważył, że osoby szanowne najczęściej są głupie?... Rzeczywiście... Ponimirski wykrzywił się ironicznie i dodał: Pan, panie, jest wyjątkiem z tej reguły, bo chociaż pan jest głupi, szacunku nie wzbudzasz (Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy).

Parla italiano? (…) Ma signore, che cosa mi domanda? Sono veramente innamorato di questa bellissima lingua, la più bella del mondo. Ho soltanto bisogno d’aprire la mia bocca e involontariamente diventa il fonte di tutta l’armonia di quest’idioma celeste. Sì, caro Signore, per me non c’è dubbio che gli angeli nel cielo parlano italiano. Impossibile immaginare che queste beate creature si servano d’una lingua meno musicale... (Thomas Mann, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull).

And somewhere at the bottom he fell into darkness. That much he knew. He had fallen into darkness. And at the instant he knew, he ceased to know (Jack London, Martin Eden).

TU JESTEM     CYTATY     KSIĄŻKI     CZYTELNIA     GALERIE     VARIA     LINKI     KONTAKT     HOME     projekt i wykonawstwo strony js